Algemene Voorwaarden J19nu NOP

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op busuitjes, welke door J19nu NOP en haar dochterverenigingen georganiseerd worden.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘leden’ bedoeld: iedereen die lid is van Jongeren19nu. Je bent pas officieel lid, wanneer je op de ledenlijst staat. Met ‘niet-leden’ wordt iedereen bedoeld die geen lid is van Jongeren19nu en ook niet op de ledenlijst staat.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  1. Aanmelden en Afmelden

2.1 Alle leden en niet-leden kunnen zich aanmelden voor busuitjes, via de website www.j19nu-mixml.nl. Dit kan een geruime tijd voorafgaand aan een evenement.
2.2 Bij opgave dient het bedrag direct te worden betaald middels iDeal-betaling.
2.3 Wanneer er opgegeven kan worden, wordt dit via de website, Instagram en Facebook gecommuniceerd.
2.4 Lidnummer moet corresponderen met de naam van het lid.
2.5 Afmelden kan via info@j19nu-mixml.nl, facebook @j19nu-mixml of via een van de bestuursleden.
2.6 Wanneer aangemeld voor een busuitje, kunnen leden en niet-leden zich tot maximaal 24 uur voordat de eerste bus vertrekt afmelden. Wanneer er op tijd afgemeld is wordt het volledige bedrag teruggestort.
2.7 Is er niet op tijd afgemeld, kan het bedrag niet meer terug gestort worden.
2.8 Dit geldt ook voor andere activiteiten, welke door J19nu NOP en haar dochterverenigingen georganiseerd worden.

  1. Prijzen

3.1 Leden kunnen voor een bedrag van 5 euro mee met de bus, dit is voor een retour. Niet-leden betalen 10 euro. Het gaat hierbij om de busuitjes naar J19nu NOP-feesten. Andere busuitjes kunnen afwijken van deze prijzen. Een afwijkende prijs staat altijd vermeld in het nieuwsbericht en/of agenda-item.
3.2 Wanneer een lid of niet-lid besluit om een enkel ritje met de bus mee te gaan, blijven de prijzen hetzelfde.

  1. Eigen Risico

4.1 Het gebruiken van de bus die door J19nu NOP en haar dochterverenigingen beschikbaar wordt gesteld is op eigen risico.
4.2 Eigendommen in de bus laten liggen, kan wanneer de buschauffeur dit aan geeft, dit is echter op eigen risico. J19nu NOP en haar dochterverenigingen zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal.

  1. Overig

5.1 Wanneer de bus bevuild wordt door bijvoorbeeld braaksel, lege flesjes of ander soort afval, wordt er 50 euro aan schoonmaakkosten in rekening gebracht. Dit bedrag dient betaalt te worden voordat desbetreffende persoon de bus verlaat. Dit bedrag kan zowel cash, als via internet voldaan worden.
5.2 Bij twijfel over wie de veroorzaker van de bevuiling in de bus is, beslist een afgevaardigde van het bestuur wie de vergoeding van 50 euro moet betalen. Indien niemand van het bestuur aanwezig is beslissen diegene die de bus op dat moment beheren. Dit kan een commissielid zijn, maar bij afwezigheid van eerdergenoemde ook de buschauffeur.

27

06

AFGELAST! J19nu NOP Dijkfeest

27 juni 2020

21.00 - 02.00

15

08

AFGELAST! J19nu Mix-ML Grastival

15 augustus 2020

21.00 - 02.00

11

04

AFGELAST! J19nu Crespa Los bij Vos

11 april 2020

21.00 - 02.00

Volg ons op snapchat!